Kích thủy lực một chiều trục rỗng ENERPAC RCH

Mã sản phẩm : ENERPAC RCH

Kích thủy lực một chiều trục rỗng ENERPAC dòng RCH, Kích thủy lực RCH có tải trọng nâng từ 13 đến 95 tấn, hành trình từ 8 đến 155mm

Đặt hàng Online:

Kích thủy lực một chiều trục rỗng ENERPAC dòng RCH, Kích thủy lực RCH có tải trọng nâng từ 13 đến 95 tấn, hành trình từ 8 đến 155mm. RCH là dòng kích thủy lực một chiều trục rỗng. 

Kích thủy lực trục rỗng một chiều RCH

Kích thủy lực một chiều trục rỗng Enerpac - RCH series

Kích thủy lực một chiều trục rỗng Enerpac - RCH series

Bảng lựa chọn modem sản phẩm và thông số của kích RCH

Bảng lựa chọn thông số và modem kích RCH

Bảng lựa chọn thông số và modem kích RCH

Scroll