Bơm thủy lực Piston Yuken AR series

Mã sản phẩm : Yuken-AR

Bơm thủy lực AR hàng loạt máy bơm biến chuyển đã được phát triển mà mục đích hơn nữa các quientness trong hoạt động, kích thước nhỏ hơn và nhẹ hơn và dựa trên công nghệ Yuken và kỹ thuật mà đưa ra thị trường.

Đặt hàng Online:

Bơm thủy lực AR hàng loạt máy bơm biến chuyển đã được phát triển mà mục đích hơn nữa các quientness trong hoạt động, kích thước nhỏ hơn và nhẹ hơn và dựa trên công nghệ Yuken và kỹ thuật mà đưa ra thị trường. Series bơm thủy lực AR16 AR22 loạt máy bơm trong đó có một danh tiếng cho hoạt động êm ái và hiệu quả cao

Bơm thủy lực Piston Yuken AR

Bơm thủy lực Piston Yuken AR series

Download tài liệu PDF tại đây

Scroll